Chính Sách Bảo Mật - LLab

a) Mục đích và phạm vi thu thập

 • Chúng tôi thu thập thông tin như họ tên, email, số điện thoại, và địa chỉ từ khách hàng thông qua mục liên hệ trên website. Những thông tin này là bắt buộc để cung cấp dịch vụ tư vấn và mua hàng cho khách hàng, đồng thời để xác nhận và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
 • Người dùng chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin cá nhân và cung cấp thông tin đúng và chính xác. Họ cũng phải thông báo kịp thời về mọi vi phạm hoặc lạm dụng thông tin cá nhân.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

 • Liên hệ xác nhận và giao hàng cho khách hàng.
 • Cung cấp thông tin sản phẩm khi có yêu cầu từ khách hàng.
 • Gửi email tiếp thị và khuyến mại.
 • Thông báo về các hoạt động trên website.
 • Liên lạc và giải quyết các trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin cá nhân được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ ban quản trị.
 • Mọi thông tin cá nhân được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

d) Người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

 • Nhân viên công ty.
 • Đối tác có hợp đồng hỗ trợ dịch vụ của công ty.

e) Địa chỉ và phương thức liên lạc

Công Ty TNHH Dịch vụ tráng rọi ảnh LLab

Địa chỉ: 8B Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 360 365

f) Quyền lợi của người dùng

 • Người dùng có thể tự kiểm tra, cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website.
 • Người dùng có quyền gửi khiếu nại về bảo mật thông tin.

g) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

 • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân và xử lý mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin sai mục đích hoặc phạm vi.

h) Yêu cầu xóa bỏ dữ liệu người dùng

 • Người dùng có thể gửi yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình qua email [email protected] với nội dung “Yêu cầu xóa bỏ dữ liệu của tôi”. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xóa toàn bộ thông tin cá nhân của họ khỏi hệ thống.