Thông tin liên hệ

LLab Quận 1/ Branch District 1

LLab Huế/ Branch Hue, Vietnam

LLab Giảng Võ (Hà Nội)/Branch Ha Noi 

Websitewww.llab.vn  –  www.filmstore.vn

Thông tin chuyển khoản

 • Tài khoản Ngân hàng Techcombank
  Trần Nguyên Linh
  Ngân hàng Techcombank – Chi Nhánh TP.HCM
  STK: 19034380429015
 • Tài khoản Ngân hàng Vietcombank
  Trần Nguyên Linh
  Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh TP.HCM
  STK:  0071000965010

***Vui lòng gọi vào số điện thoại chi nhánh bạn gởi film ở trên để xác nhận với nhân viên LLAB  sau khi thanh toán.
Thank you!