[English bellow]

Xin lưu ý:

Các chương trình quy đổi diểm thưởng, tích luỹ và một số chức năng đặc biệt chỉ được cung cấp qua ứng dụng LLab đã phát hành . Do đó, khách hàng có thể cài đặt  ứng dụng LLab trên Appstore dành cho iOS hoặc CH Play dành cho Android để trải ngiệm tốt hơn các tính năng và đồng thời sử dụng trọn vẹn các chương trình thông qua ứng dụng . Vui lòng cài đặt ứng dụng theo link bên dưới!

Link tải cho iOS

Link tải cho Android

1. Tráng và scan film

LLab nhận xử lý tất cả các loại film /khổ film phổ biến trên thị trường gồm:

Khổ Film:  Film 35mm, Film 120mm, Film AP-S (240), Film 110mm, Film 4×5/ 8×10

Loại Film: Film màu C41, Film Đen trắng (Bw) , Film dương bản (Slide) , Film dương bản đen trắng (Revesal ) , Tráng Chéo (Cross) E6-> C41, Tráng đảo dương, Film Cine/Vision

2. Thời gian làm việc:

               08:00 – 22:00

3. Thời gian trả file dự tính:

  • Film màu 135/120: Trả file dự kiến trong ngày (Tối đa 48hrs)
  • Film đen trắng (BW): Tối đa 72hrs (72 giờ)
  • Vision/Cinema tráng C-41 :  Trong vòng 24 giờ
  • Vision/Cinema tráng ECN-2 : Trong vòng 72hrs
  • Film Slide (E-6): Tối đa 15 ngày
  •  Film Slide BW/ Đảo dương: Trong vòng 30 ngày.

Mong khách hàng dành chút thời gian tham khảo lịch trả file cụ thể của mỗi loại film trước khi liên hệ với Lab để Lab có thể tập trung chuyên môn tốt hơn trong việc xử lý các đơn hàng một cách hiệu quả.

Nếu đơn hàng chưa vượt quá thời  gian xử lý như thông báo xin vui lòng đợi, Lab sẽ cố gắng xử lý trong thời gian sớm nhất và kịp thời hạn. 

Trường hợp quá thời gian quy định nhưng khách hàng vẫn chưa nhận được email share hình. Vui lòng liên hệ đến cửa hàng đã gởi film để nhân viên Lab có thể hổ trợ kịp thời hoặc thay đổi thông tin nếu có sai sót.

Xin cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác!

LLab


Please note:
Point redemption programs accumulate points and some special functions are only provided through the mobile app has been released . Therefore, customers can install the LLab app on Appstore for iOS or Google Play Store for Android to better experience the features and at the same time make full use of the programs through the application. 
Please install the app via the link below!
Install App for iOS
Install App for Android
1. DEVELOP & SCAN

LLab dev and scan service include most film types and sizes on the market:

Film size: 35mm, 120mm, AP-S (240), 110mm, 4×5 and 8×10.

Film type: C-41, B&W, colour reversal films (slide films), BW colour reversal films, cross processed films (E6 -> C-41), colour reverse film, Cinema/Vision films.

2. Working hours:

08:00 – 22:00

 

3. Estimated turnaround time:

Colour negatives135/120: within 48 hours
Black and White (B&W) films: within 72 hours
Cinema/Vision films (C-41) : Within 24hrs
Cinema/Vision films (ECN-2) : Within 72hrs
Slide films (E-6): Within 15 days.
 Slide BW/Color reverse films: within 30 days.

 

Please take a moment to review the specific file return schedule of each types of film before contacting the Lab so that we can better focus its expertise on processing orders efficiently.

If the order has not exceeded the processing time as announced, please wait, Lab will try to process it as soon as possible.

If the time is over the period said on our website, or you have not received the email to share the photo, please contact the branch that you sent the film so that our staff can promptly assist or change information if there are errors. Thank you and look forward to the cooperation!

LLab